O nama 2018-12-19T13:26:16+03:00

Naša vizija.

Uz pomoć Tehnologije, poboljšavamo život i zaštitimo resurse zemlje. Poboljšamo proizvodnju i profitabilnost poslovanja. Svako može da obavlja svoje dužnosti u najboljim uslovima sigurnosti i kvaliteta i minimalno vrijeme.

O nama

Tecomserv (Tehnoloske i komercijalne usluge) osnovali su 2016. godine Georgakos Konstantinos, Andra Kristo i Bane Prelević. Tecomserve je bio krajnji rezultat višegodišnjeg

iskustva u oblasti informacionih sistema, kao i promocije inovativnih i inteligentnih sistema.
e. Pružanje inovativnih rešenja i softvera za upravljanje energijom.

Pružanje inovativnih rešenja i softvera za upravljanje energijom.

Nudimo vam najbolje rešenje koje odgovara vašim potrebama. Nijedna druga kompanija ne može da se takmiči sa našim cenama!

Kada probate jednom tecomserv necete moci vise bez njega!

Saradnja.

Naša saradnja sa startup-ovima i drugim inovativnim kompanijama i temama omogućava nam da budemo kredibilni i dinamički raste. Svaka saradnja za nas je lična uloga uzajamnog poverenja, poštujući određene talente, veštine i, naravno, profesionalizam koji imaju svi ljudi. Međusobno korisni sporazumi su jedini način da proizvedu nešto bolje za ljude i firme.

Naša razlika.

Obično vidimo fenomen suživota važnih ljudi sa mnogim veštinama u kompanijama koje su posvećene samo jednom sektoru. Na primer, veliki start up sa velikim inženjerima i ogromno znanje sektora, koja ima veoma veliki problem u promociji i prodaji. Sa druge strane, odličan i iskusan prodavac bez znanja digitalnog sveta. Naša razlika leži ovde. Činjenica da osnivači kompanije dolaze iz različitih oblasti znanja i iskustva. Informacione tehnologije, prodaja i usluge i profesionalni sportovi! To nam danas treba! Homogenost, udruženje sila sa zajedničkom vizijom i zajednički jezik komunikacije.

Tecomserv

With the help of Technology we make our lives better and protect the resources of the earth. We improve a business’ production and efficiency. Every man can deliver his tasks in the best security and quality conditions and in the minimum required time.

Contact Us

  • 12345 North Main Street, New York, NY 555555
  • 1.800.555.6789
  • support@yoursite.com